Praktische info

Beschikbaarheid

Elke weekdag  van 8u-12u en van 14u-19u: 050/71.72.72
Tussen 12u en 14u: enkel indien heel dringend

Wachtdienst

Weekdagen

Telefonisch tussen 19u ’s avonds en 8u ‘s morgens: tel nr 1733

Weekend

Van vrijdag 19u tot maandag 8u en op feestdagen kan u terecht in de huisartsenwachtpost in het AZ Alma te Eeklo (boven de spoeddienst AZ Alma) of telefonisch nr 1733

Vakantie

Vervangende artsen: Dr Standaert 050/71.58.53 en Dr Van Landegem 050/71.12.57

Betaling

U kan cash betalen of via de bancontact-app.

Administratie

Voorschriften

De dokter zal altijd proberen voldoende voorschriften af te leveren, zodat u genoeg medicatie hebt tot een volgend consult. In uiterste nood kan u tussen 8u en 11u via de praktijkassistente uw vraag voor een voorschrift laten voorleggen aan de dokter.

Attesten en formulieren

Voor het verstrekken van attesten en het invullen van formulieren heeft de dokter tijd en informatie nodig. Gelieve hiervoor dan ook een consultatie aan te vragen. Valse attesten worden nooit geschreven.

GMD: Globaal Medisch Dossier

Het beheer van al uw medische gegevens door één artsenpraktijk draagt bij aan een betere kwaliteit van de zorg. Daarom is het aan te raden een GMD af te sluiten bij uw huisarts. Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie. Een GMD afsluiten is kosteloos. Met uw toestemming zal de arts uw identiteitskaart inlezen en via een beveiligd digitaal platform van de overheid (“e-Health”) uw GMD bij het ziekenfonds in orde brengen. Voor kindjes die nog geen kids-ID hebben kan het ISI+ kaartje gebruikt worden.

Nuttige telefoonnummers

Ziekenwagen: 112

Apotheek van wacht: www.apotheek.be of tel nr: 0903 99 000